RODO - SUR ZBĄSZYŃ

ul. Przysiółki 6
64-360 Zbąszyń
Najstarsza firma w Zbąszyniu
Z KARTĄ RABATOWĄ ZAKUPY TAŃSZE o 5% a PALIWO o 5 gr/L
Przejdź do treści

RODO

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
 
W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
1.  Administratorem danych osobowych jest Spółdzielnia Usług Rolniczych w Zbąszyniu, ul. Przysiółki 6, 64-360 Zbąszyń, telefon 683868500, e-mail: biuro@sur.com.pl.
 
2.  Administrator powołał pracownika do wypełniania zadań związanych z ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: marta.kostera@sur.com.pl oraz listownie na podany wyżej adres. W/w pracownik nie jest Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO lub DPO) w świetle przepisów RODO.
 
3.  Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług wypełniając obowiązek prawny ciążący na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO.
 
4.  Kategoria danych osobowych obejmuje m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail, adres, dane dedykowane do usługi.
 
5.  Administrator może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz współpracujących z administratorem, w zakresie niezbędnych dla realizacji usługi.
 
6.  Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 
7.  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 
8.  Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
9.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzania narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych.
 
10.      Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lub warunkiem zawarcia umowy.
 
11.      Przetwarzanie podanych danych osobowych przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
NIP: 923-002-55-28
REGON: 000585377
SUR ZBĄSZYŃ
PERES
ADRES
ZAKŁAD HANDLOWY
ul. Przysiółki 6
64-360 Zbąszyń
tel. 68 3868 500
ADRES
ZAKŁAD PRODUKCYJNY
ul. Jacentego Janka 1
64-360 Zbąszyń
tel. 68 3868 550
Wróć do spisu treści